Skip to content

Dutch

ERDI

Welkom bij Erasmus+ Knowledge Alliance ERDI – Empowering Regional Development and Innovations! Samen co-creëren we kennis, vaardigheden en innovaties wat zorgt voor de stimulatie van het bio-economische bedrijfsleven en onderwijs.

-Business begint met mensen, kennis groeit met mensen-

ERDI in een notendop

Bio-economie in ERDI verwijst naar een duurzame maar winstgevend gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, het aanbieden van nieuwe producten, processen en technologieën die vooral verbonden zijn met het gebruikv an hout en de landbouw op basis van biomassa. Bio-economie is een van de meest groeiende business van Europa. Het is een hulpmiddel voor duurzame en inclusieve economische groei en het creeëren van banen. Echter, de bio-economie die in deze ERDI case is benaderd, lijdt aan een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten en business modellen
in de regio’s in dit geval. ERDI slaat bruggen tussen de verschillende actoren en het creeëren van innovatie-ecosystemen om de creativiteit te stimuleren.

ERDI bio-economie bloem

De Europese partner landen worstelen met de economische en sociale uitdagingen. Afgelegen en rurale gebieden lijden onder de dalende economie, werkloosheid en migratie. ERDI zoekt naar oplossingen voor deze problemen, stimuleert kennis, ondernemerschap en co-creatie van kennis in de bio-economie. Het ERDI project streeft naar een betere (gediplomeerde/gegarandeerde) inzetbaarheid en verbetering van het concurrentievermogen van de regionale economie, om een beter inkomen te krijgen in de toekomst.

ERDI werkt door middel van een multidisciplinaire en internationaal netwerk van onderwijsinstellingen, bedrijven en bestuurders. ERDI ontwikkelt voor studenten (en andere begunstigden) expertise in bio-economie en ondersteunt generieke, multiculturele en transversale competenties. ERDI internationaliseerd ook onderwijs, stimuleert innovaties en bouwt bruggen tussen stakeholders op verschillende niveaus en regio’s. Bovendien verbetert ERDI de openheid en beschikbaarheid van het hoger onderwijs door middel van innovatieve digitale leermiddelen.

dutch-flower

ERDI samenwerking

De ERDI samenwerking is gebaseerd op een multidisciplinaire en sector overschrijdende combinatie van expertise en competenties van de Europese Universiteiten, Hogescholen en zakelijke partners uit Tjechië, Finland, Hongarije, Nederland en Slowijke. Het consortium betrekt hierbij ook Canadese geassocieerde partners uit de regio New Brunswick.

De samenwerking is innovatief. Europese hoge onderwijsinstellingen combineren een multidisciplinair netwerk met verkenning op bio-economie, onderwijs en regionale ontwikkeling met uiteenlopende perspectieven en expertise, denk aan administratie, landbouw, economische (zaken), Europese zaken en recht, de regionale ontwikkeling, duurzame energie en sociale kwesties. Ook de partners vertegenwoordigen uiteenlopende deskundigheid (bedrijfsleven, NGO, beleidsvorming en adviesdiensten) en zijn geografisch divers. Elke instellingspartner heeft een aanspreekpunt binnen zijn/haar instelling voor de ERDI samenwerking, welke zorgvuldig gekozen is.

Een tweede innovatief element in de samenwerking is de toegevoegde waarde van de Canadese Universiteit, community college en het bedrijfsleven van de verbonden partners die het delen mogelijk maken van expertise, business modellen en het aanbieden van nieuwe potentiële markten voor de Europese bedrijven. Verder wordt ERDI ondersteund door de Regionale Raad van Noord-Karelië, als geassocieerde partner die in het bijzonder bijdraagt aan het verspreiden en ontplooien van acties. U kunt hier een gedetailleerde lijst van ERDI partners vinden in een nieuw venster.

*You may find here a detailed list of ERDI partnersOpens in a new window.

Het ERDI projectteam is gebaseerd op het principe van het gebruik maken van de voormalige deskundigheid en prestaties en te leren (en ook gebruik maken) van nieuwe kennis en het creëren van innovaties om problemen op te lossen. Het niveau van deskundigheid, betrokkenheid, vertrouwen en vakkennis binnen het ERDI netwerk is zeer hoog. Dit kan bevestigd worden door de resultaten van de vorige samenwerking.

Samen kan dit consortium gebruikt en aangevuld worden met elkaars expertise op de beste manier, met een gegarandeerde inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in het regionale, nationale en zelfs internationale bio-economische bedrijfsleven.