Skip to content

Finnish

ERDI pähkinänkuoressa

Biotalous tarkoittaa ERDIssä kestävää ja taloudellisesti kannattavaa uusiutuvien energioiden hyödyntämistä, uusia tuotteita ja prosesseja sekä teknologioita puusta ja maatalouden sivuvirroista. Biotalous on yksi Euroopan kasvavista aloista, jonka avulla luodaan kestävää taloudellista kehitystä ja uusia työpaikkoja. Biotalous kärsii kuitenkin osaavan työvoiman puutteesta. Liiketoimintamallit eivät myöskään ole riittävän kehittyneitä. ERDI-projektissa luodaan yhteistyötä ja uusia, innovatiivisia ekosysteemejä eri toimijoiden ja alueiden välille.

Eurooppalaiset kumppanimaamme kamppailevat taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden kanssa. Etäiset maaseutualueet kärsivät heikkenevästä taloudesta, työttömyydestä ja maaltamuutosta. Koetamme etsiä projektissamme ratkaisuja näihin ongelmiin lisäämällä ihmisten osaamistasoa, yrittäjyyttä, yhteistyötä ja biotalouden tuntemusta. ERDI-projektin tavoitteena on korkeakouluista valmistuvien opiskelijoiden parempi työllistyminen ja alueen talouskehityksen parantaminen.

ERDIssä työskennellään monialaisessa, kansainvälisessä oppilaitosverkostossa ja yrityksissä. ERDIssä kehitetään opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien biotalousosaamista ja tuetaan yleisiä, monikulttuurisia ja monialaisia kompetenssejä. ERDI lisää myös kansainvälisyyttä opiskelussa, edistää innovaatioita, luo yhteistyötä sidosryhmien välille, eri tasoilla ja alueilla. Lisäksi, ERDI lisää avoimuutta ja korkean asteen koulutuksen saatavuutta, innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla.

ERDI-kumppanuus

ERDI-kumppanuus on monialaista ja poikkileikkaavaa asiantuntijuutta, eurooppalaisten korkeakoulujen sekä kumppanimaiden (Tsekki, Suomi, Unkari, Alankomaat ja Slovakia) yritysten kesken. Verkostossa on mukana myös liitännäiskumppani Kanadasta, New Brunswickin alueelta.

Kumppanuus on innovatiivista. Eurooppalaiset korkeakoulut yhdistävät monialaiset verkostonsa tutkiakseen biotaloutta, koulutusta ja aluekehitystä eri näkökulmista: hallinto, maatalous, yritykset, talous, uusiutuva energia ja sosiaalisuus. Työelämäkumppanit edustavat myös monipuolista osaamista (yritys, kolmas sektori, vaikuttaminen ja neuvontapalvelut), maantieteellisesti laajalla alueella. Kukin korkeakoulu on tuonut projektille yhden työelämäkumppanin, joka on valittu huolellisesti.

Innovatiivista on myös kanadalaisen korkeakoulun ja työelämäkumppanin osallistuminen projektiin jakamalla tietoa liiketoimintamalleista ja avaamalla uusia potentiaalisia markkinoita Euroopalaisille yrityksille. Myös Pohjois-Karjalan liitto tukee ERDIä liitännäiskumppanina, erityisesti tulosten levittämisessä.

ERDI-projekti luottaa aikaisemman tiedon hyödyntämisen periaatteisiin ja mahdollisuuteen oppia uutta sekä luoda innovaatioita ongelmanratkaisuun. ERDI-verkoston asiantuntijuus, luottamus ja ammattitaito ovat erittäin korkealla tasolla. Tämä on nähtävissä projektin tulosten ja aikaisemman yhteistyön perusteella. ERDI-verkosto voi hyödyntää ja täydentää toistensa osaamista parhaalla mahdollisella tavalla, parantaakseen valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä ja alueellista, kansallista ja jopa kansainvälistä biotaloutta.